עני ואביון
Poor

פילוט שחור אחרי מתווה בעפרון
Black pilot after pencil sketch

עודד אראל 1996
Oded Erell 1996

מודעות פרסומת