ארכיונים עבור קטגוריה: סרט

C.A.L_Thumb

סרט באורך של 6:48 דקות

הדמיה – עודד אראל

מוסיקה – ריקי לנדסברג

הדימוי בסרטון "סרט לוגי" הוא הדמיה פרוצדורלית אשר מתעדת את הפלט שמיצרת סימולציה וירטואלית של "סבך לוגי שרירותי", מכונת מצב סופי, אשר מורכבת מסידור אקראי של 64 תאים לוגיים המחוותים באופן אקראי בינהם כך שהפלט של כל תא יכול לשמש כקלט עבור תאים אחרים.

האקראיות נמצאת בהגדרת המבנה הראשוני של המכונה ולא בפעולתה, הפעולה היא לוגית ובשל כך דטרמיניסטית לחלוטין.

חשוב לציין שלא מדובר בסימולציה וירטואלית של מעגל חשמלי. התאים הלוגיים הם לא רק שערים לוגיים אלא שכל תא מכיל שער לוגי וסיבית זכרון. בפעולת המכונה כל שער לוגי מקבל את הערך שנמצא בסיביות הזכרון של תאים אחרים בתור הקלט שלו, ערכים אלו הם התוצאה של הפעולה הקודמת של המכונה.

לאחר פעולת השער הלוגי, התוצאה תשמר בסיבית הזכרון המשוייכת אליו, ותשמש כקלט עבור פעולתם של תאים אחרים בפעם הבאה שהמכונה מופעלת. המצב הכללי של כל המערכת משמש כקלט עבור פעולת המכונה, אשר יוצרת את המצב הבא.

הסרט מראה רצף בן 387 מצבים של המכונה אשר בו אין מצב אשר חוזר על עצמו. כל מצב הוא התולדה הלוגית של קודמו ברצף.

ריקי לנדסברג – מוסיקה והופעה
עודד אראל – תסריט ובימוי

Riki Landsberg – Music & Performance
Oded Erell – Story & Directing

©2010 Oded Erell & Riki Landsberg