ארכיונים עבור קטגוריה: 1992


טירוף
Madness

עפרון
Pencil

עודד אראל 1992
Oded Erell 1992

הרישום שימש כתמונת שער בחוברת קוף מכונף #2

מודעות פרסומת

גילוי הבננה
Discovery of the banana

פיילוט שחור אחרי מתווה בעפרון
Black Pilot after pencil sketch

עודד אראל  1992
Oded Erell 1992