ארכיונים עבור קטגוריה: 2012

שיר

https://docs.google.com/document/d/1VRIML8TROh9tBlarEVO6xSaueGLOoCfVIRIRvzW8-4I/edit 

החקירה נמשכת - עודד אראל - 2012

החקירה נמשכת
Investigation continues

ציור דיגיטלי
Digital painting

עודד אראל 2012
Oded Erell 2012


היכן הקרדינלים?

https://docs.google.com/document/d/1ZuoADc-XdeT8JqF3gv7cgAGo57Wj3flLL8OygMw5LNU/edit?pli=1