החקירה נמשכת - עודד אראל - 2012

החקירה נמשכת
Investigation continues

ציור דיגיטלי
Digital painting

עודד אראל 2012
Oded Erell 2012

מודעות פרסומת