ארכיונים עבור פוסטים עם התג: בננה

גילוי הבננה
Discovery of the banana

פיילוט שחור אחרי מתווה בעפרון
Black Pilot after pencil sketch

עודד אראל  1992
Oded Erell 1992

מודעות פרסומת

Cognitive Abstraction Layer - Oded Erell - 2011
שכבת הפשטה קוגניטיבית
Cognitive Abstraction Layer

פילוט שחור ועיפרון צבעוני
Black Pilot and colored pencil

עודד אראל  2011
Oded Erell  2012