ארכיונים עבור פוסטים עם התג: יקום

שיר

https://docs.google.com/document/d/1VRIML8TROh9tBlarEVO6xSaueGLOoCfVIRIRvzW8-4I/edit 

מודעות פרסומת

יקום
Universe

עפרון
Pencil

עודד אראל 1999
Oded Erell 1999