ארכיונים עבור פוסטים עם התג: עפרון

Eye Candy - Oded Erell - 2013
איי קנדי
Eye Candy

עפרון וגרפיקה ממוחשבת
Pencil and Computer graphics

עודד אראל 2013
Oded Erell 2013

סדרת האיורים בוצעה במקור בשנת 1997 כחלק מהקומיקס "ניצוץ באופל" אשר התפרסם בחוברת הרביעית של הפנזין "קוף מכונף".

מודעות פרסומת


טירוף
Madness

עפרון
Pencil

עודד אראל 1992
Oded Erell 1992

הרישום שימש כתמונת שער בחוברת קוף מכונף #2

גילוי הבננה
Discovery of the banana

פיילוט שחור אחרי מתווה בעפרון
Black Pilot after pencil sketch

עודד אראל  1992
Oded Erell 1992

יקום
Universe

עפרון
Pencil

עודד אראל 1999
Oded Erell 1999