ארכיונים עבור פוסטים עם התג: 2014

 The Secret Within - Oded Erell 2014
הסוד שבפנים
The secret within

ציור דיגיטלי אחרי מתווה בעפרון
Digital painting after pencil sketch

עודד אראל 2014
Oded Erell 2014

מודעות פרסומת

View_2014
מבט
View

צילום דיגיטלי ועיבוד מחשב
Digital photo & computer processing

עודד אראל 2014
Oded Erell 2014

dontknow
לא יודע – טקסט

https://docs.google.com/document/d/15pdAIT4okOv_kFHIKA_q7GVAN82XrvgZ-gcO3Mp4JVI/edit?usp=sharing

The smile within - Oded Erell - 2014
החיוך שבפנים
The smile within

ציור דיגיטלי אחרי מתווה בעפרון
Digital painting after pencil sketch

עודד אראל 2014
Oded Erell 2014