ארכיונים עבור פוסטים עם התג: star

The_Star_Within
הכוכב שבפנים או "פוסט-פוסט-ציונות"
The star within or "post-post-zionism""

ציור דיגיטלי אחרי מתווה בעפרון
Digital painting after pencil sketch

עודד אראל 2014
Oded Erell 2014

מודעות פרסומת

The sun shrouded by clouds - Oded Erell - 2013
השמש במעטה עננים
The sun shrouded by clouds

צילום דיגיטלי
Digital photo

עודד אראל 2013
Oded Erell 2013